Leidinggeven aan verandering: vier succesfactoren

Change made simple

“Veranderprocessen voelen vaak als complex en moeizaam wanneer je er middenin zit,
terwijl het van een afstandje eigenlijk… best simpel is.”

Verkooppunten

Verandering hoeft niet ingewikkeld te zijn

Hoeveel veranderingen heb je al geleid de afgelopen jaren? Wanneer gingen die goed? Soepel, mensen enthousiast mee, het resultaat dat je wilde? Wat heb je toen gedaan waardoor het lukte? 

In dit boek vind je geen nieuwe stappenplannen, theoretische bespiegelingen of wetenschappelijke uiteenzettingen. Wel praktische inzichten in het basismechanisme van organisatieverandering. Door een verandering aan de hand van vier succesfactoren in het dagelijkse werk plaats te laten vinden met kleine en concrete stappen, maak je de kans op een succesvolle verandering groter.

Dat klinkt logisch, maar het is lang niet altijd de praktijk. Om je te helpen stellen we in dit boek steeds vier kernvragen. Deze geven een eenvoudig denkkader om leiding te geven aan veranderprocessen. Want veranderprocessen voelen vaak complex en moeizaam wanneer je er middenin zit, terwijl het van een afstandje eigenlijk… best simpel is.
> Lees meer

Over de auteurs

Auteurs Michiel van Delden en Ilse van Ravenstein gingen op zoek naar de succesfactoren bij de honderden veranderingen die zij in de afgelopen 30 jaar in uiteenlopende organisaties mochten meemaken en begeleiden. Dit brengen ze in dit boekje terug tot de kern, de essentie van change.

Michiel van Delden

Change, leiderschap en communicatie vormen al sinds eind jaren ’90 de rode draad in het werk van Michiel. In zijn rollen bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en later bij ABN Amro, ontwikkelde hij zijn enthousiasme voor het werken met bestuurders en managers die leidinggeven aan een veranderproces. Hierin werkt hij pragmatisch: leiders hoeven geen veranderkundigen te worden. Belangrijker is om hen te helpen, in hun specifieke context, de juiste dingen te doen om verandering te realiseren. 

Vanuit dat idee richtte Michiel in 2009 C-Suite Leadership Communication op. Hij adviseerde organisaties in de financiële sector, de publieke sector, het onderwijs, de retail en de bouw, zowel in Nederland als internationaal. 

In 2018 ging C-suite samen met Involve, waar Michiel nu managing partner is. Ilse en hij vonden elkaar destijds in de overtuiging dat verandering uiteindelijk altijd om mensen gaat. En omdat die zich niet laten veranderen moet je als leider zorgen dat je het samen met hen doet. Hoe je die gedachte toepast in de praktijk is voor Michiel nog elke dag een fascinerende ontdekkingsreis. 

Als schrijver is Michiel een echte herkauwer: het is nooit af. Dat dit boek er toch ligt is mede te danken aan de lichte aanmoedigingen van Ilse om deze baby nu toch maar eens los te laten.

Ilse van Ravenstein

Ilse helpt organisaties – van multinationals en non-profits tot gemeentes en corporates – met strategieontwikkeling en realisatie, communicatievraagstukken en verandertrajecten.

Dat doet ze al sinds 1993, het jaar waarin ze Involve oprichtte: haar eigen adviesbureau – toen nog exclusief gericht op interne communicatie, inmiddels ontwikkeld naar Change en Communicatie.

Intussen is ze multi-ondernemer en is haar hand onder andere zichtbaar in Evolve, Subconscious Impact en Dit heeft zin. Stuk voor stuk bedrijven die bijdragen aan de visie waar ze na haar studie Communicatiewetenschap en eerste baan bij KPN al over nadacht: wat beweegt mensen nu precies en hoe kunnen we het voor mensen en  organisaties écht beter maken?

Ilse deelt haar kennis en kunde graag zodat anderen zélf aan de slag en verder kunnen met het verbeteren van hun organisatie en werk. Dat delen doet ze onder andere door het schrijven van boeken op basis van haar ervaringen in de praktijk. Zo is Ilse (co-)auteur van De gespreksfluisteraar, 100% consistent, De impact van impliciete communicatie en IC in 3D.

Ilse schreef dit boek grotendeels vanuit haar terras met uitzicht op de langsvarende bootjes. Grappig genoeg hielp dat met het nemen van afstand tot de materie én focus op waar het echt om gaat.

Over het boek

Organisatieverandering gaat uiteindelijk altijd over mensen die morgen dingen anders doen dan vandaag. En mensen kan je niet van buitenaf veranderen. Ze kunnen wel (zich)zelf veranderen. Change Made Simple, het nieuwe boek van Ilse van Ravenstein en Michiel van Delden, helpt leiders om in hun eigen veranderprocessen op dat punt komen: waar mensen zelf in het dagelijks werk de gewenste veranderingen vormgeven.

Voor hun nieuwe boek gingen de auteurs op zoek naar de succesfactoren bij de honderden veranderingen die zij in de afgelopen 30 jaar in uiteenlopende organisaties mochten meemaken en begeleiden. Die brachten ze terug tot de rode draad, de essentie van change. De basisgedachte: veranderen gaat goed als je er zo snel mogelijk een gemeenschappelijk proces van maakt met iedereen die het aangaat. Hoe sneller je van mooie vergezichten en abstracte veranderdoelen naar kleine en concrete stappen in het dagelijks werk gaat, des te groter de kans op succes.

Dat klinkt logisch, maar het is niet de algemene praktijk. Geplande veranderingen worden vaak naast het werk georganiseerd in programma’s en projecten. Met ‘veranderaars’ en mensen die ‘moeten veranderen’. De veranderaars zijn lange tijd bezig met het ontwerpen en voorbereiden van de gewenste toekomstige situatie, terwijl de rest van de organisatie vooral druk is met het werk van alledag. Als de toekomstige situatie voldoende is ‘ontworpen’, staan de veranderaars voor de uitdaging om die te ‘implementeren’ in het werk van alledag. Om uit te leggen wat er moet veranderen, hoe en waarom, om draagvlak te verwerven en medewerkers in beweging te krijgen. En dat gaat vaak moeizaam. Want mensen laten zich niet veranderen, mensen kunnen alleen zelf veranderen. Ravenstein en Van Delden laten zien dat het daarom effectiever is om de verandering niet alleen naast het werk te organiseren, maar al in een vroeg stadium onderdeel van het dagelijks werk te maken, met en door de mensen die dat werk doen.

Wat is er nodig om daar te komen waar mensen zelf gaan veranderen? De auteurs bespreken vier succesfactoren die hierbij de rode draad vormen:

RICHTING: alle betrokkenen hebben gedurende het hele veranderproces een gemeenschappelijk beeld bij en verhaal over de gewenste verandering: wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Dit beeld is voldoende scherp en richtinggevend om op basis daarvan keuzes te maken en wordt gedurende het proces steeds concreter.

RUIMTE: iedereen die met de verandering te maken krijgt, speelt een actieve rol in het veranderproces. De betrokkenen hebben invloed op het proces en waar mogelijk is er ruimte om initiatieven te nemen en zaken uit te proberen. Hoeveel ruimte er mogelijk is, kan verschillen: bij een harde reorganisatie is deze vaak wat beperkter dan bij een cultuurverandering.

ACTUALITEIT: de verandering is zoveel mogelijk onderdeel van het dagelijks werk van medewerkers, sluit aan op wat daar allemaal speelt en op wat mensen bezighoudt en houdt rekening met hun zorgen en ideeën.

MOGELIJKMAKERS: het veranderproces wordt goed ondersteund. Door mensen te faciliteren met bijvoorbeeld resources, aangepaste processen en systemen, ontwikkeling van skills of veranderingen in de fysieke omgeving. Door effectief te communiceren en mensen te inspireren. En door de formele sturing in lijn te brengen met de gewenste verandering.

De auteurs zien veranderen als een voortdurende dynamiek tussen richting en ruimte. Samen zorgen die ervoor dat een organisatie in beweging is. De dagelijkse actualiteit is waar het veranderen (als werkwoord) plaatsvindt. Maar zij is ook de toetssteen op basis waarvan veranderprocessen soms moeten worden bijgestuurd. De mogelijkmakers zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor verandering. Zo werken de vier factoren continu op de organisatie in. Richting zonder ruimte is opgelegd en afgedwongen. Ruimte zonder richting is stuurloos en eindeloos. Zonder aansluiting op de actualiteit van mensen bestaat de verandering alleen in de beleidswereld. En zonder mogelijkmakers zijn er elke dag duizend redenen om niet te veranderen.

CMS lemniscaat_1

Contact
Adres: Albertus Perkstraat 88, 1217NW Hilversum
Telefoon: 024-323 77 39
E-mail: info@involve.eu

Winkelwagen